School!

School! is het ledenmagazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

Als redactielid woonde ik redactievergaderingen bij, deed interviews en schreef artikelen. Daarnaast bood ik eindredactionele ondersteuning en dacht mee over de vormgeving van het magazine.

 

   Inkijkexemplaar


Terug naar Portfolio