Invordering van dwangsommen

In de rechtspraktijk blijkt dat veel (ambtenaren van) bestuursorganen worstelen met theoretische én praktische vragen

bij het langs bestuursrechtelijke weg invorderen van dwangsommen. Hoe wordt een invorderingsbeschikking, aanmaning of dwangbevel precies opgesteld? Wat voor rol speelt het ‘oude’ recht eventueel nog? Op welke wijze is de rechtsbescherming georganiseerd? Hoe zit het ook alweer met verjaring, stuiting, verzuim en wettelijke rente? Rest de civiele rechter nog een rol?

Dit boek is met name bedoeld voor hen die in de praktijk geregeld te maken hebben met bestuursrechtelijke procedures inzake het opleggen en invorderen van dwangsommen. Het boek is evenwel ook uitermate geschikt voor rechtenstudenten en andere geïnteresseerden. Enige basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht is hierbij wel noodzakelijk.

Voor dit boek verzorgde ik de eindredactie, vormgeving, drukwerk en promotie. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Lineke Eerdmans.

Nu bestellen!

 

Terug naar Portfolio