Toezicht op de naleving

In dit boek geven de auteurs antwoord op verschillende vragen en onduidelijkheden die spelen rond het toezicht op de naleving,

zoals het aanwijzen van toezichthouders, hun bevoegdheden, legitimatie, het binnentreden van woningen en bedrijfsruimten, onrechtmatig bewijs, de eisen die aan een controlerapport worden gesteld, de waarborgen voor en rechtsbescherming van de burger, de rol van particuliere recherchebureaus, medewerkingsplicht, verschoningsrecht en zwijgrecht. Veel aandacht is ook besteed aan de jurisprudentie van de nationale rechter en van het EHRM.

Dit boek is met name bedoeld voor hen die in de praktijk te maken hebben met het toezicht op (en de handhaving van) bestuursrechtelijke wet- en regelgeving, zoals toezichthouders, handhavingsjuristen, advocaten en andere rechtshulpverleners. Het boek is evenwel ook geschikt voor rechtenstudenten en andere geïnteresseerden. Enige basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht is hierbij wel noodzakelijk.

Voor dit boek verzorgde ik de eindredactie, vormgeving, drukwerk en promotie. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Lineke Eerdmans.

Nu bestellen!

 

Terug naar Portfolio