Lineke Eerdmans

Kenmerkend voor mijn stijl:

  • gepassioneerd, betrokken;
  • perfectionistisch, oog voor detail;
  • betrokken, bindend binnen het team van schrijvers, vormgevers en fotografen;
  • consequent in bewaking concept en redactieformule;
  • ik maak mijn toezeggingen waar en laat geen vraag onbeantwoord.

  • taalkundige met specialisatie communicatie
  • gepassioneerd boekenmaker
  • ruime ervaring in de grafische industrie
  • manager met sterke teamgeest

 

Specialisatie: biografieën, verhalen, coachings- en managementboeken.

Mijn passie is het maken van boeken, het begeleiden van auteurs en het redigeren van teksten. Ik til persoonlijke boeken naar een hoger plan, met veel toewijding en respect voor de eigenheid van het verhaal. 

 

Als hoofd- en eindredacteur is het mijn kracht een redactie te organiseren, teksten te schrijven en in de eindredactie de juiste formuleringen aan te brengen en samenhang te realiseren. Ik verzorg complete publicaties (boeken, gidsen, magazines), waarbij ik mijn schrijfkwaliteit kan combineren met mijn talent tot organiseren en coördineren. Bij de totstandkoming van een publicatie draag ik zorg voor een goede en prettige communicatie binnen het team waarmee ik werk. Te allen tijde streef ik kwaliteit na, ook wanneer onder tijdsdruk een deadline gehaald moet worden. Ik bewaak daarbij de redactieformule, zonder de wensen van mijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Met mijn ruime ervaring in het begeleiden van grafische vormgevers en het opzetten en uitbouwen van magazines, heb ik mijn carrière voortgezet als zelfstandig uitgever, auteursbegeleider, hoofd- en eindredacteur. In deze hoedanigheid is onder mijn supervisie een groot aantal boeken tot stand gekomen.


 Lineke Eerdmans heeft ons fantastisch geholpen met het uitbrengen van ons Stuyvenberghboek. Zonder haar precisie, betrokkenheid en supervisie was ons dit niet gelukt.

Jaap Frens,
directeur Well-Fair BV