Zoeken naar balans

in de verpleegkundige wereld en zijn bestuurlijke omgeving, tussen 1956 en 2019

Auteur Wim Speets beschrijft in dit boek zijn werkzame leven. Het boek is een interessante ‘wandeling’ door een beroepsmatige / bestuurlijke carrière van een verpleegkundige tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in en rond het beroep in een periode van ruim 60 jaar. Daarmee ontstaat een boeiend tijdsbeeld en wordt geprobeerd enig overzicht aan te brengen en samenhang te schetsen in de ontwikkelingen die zich voordeden. Ontwikkelingen, die vervolgens ook weer directe gevolgen hadden voor het werk en de functies van de auteur. Ook het tot stand komen van de opleiding tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (de zogeheten VIG’ er) komt aan de orde. Ook daar was een pijnpunt. De erkende en zo begeerde titel ziekenverzorgende verdween en ook dat leidde tot veel rumoer.

Voor dit boek deed ik de eindredactie en verzorgde ik de vormgeving en publicatie.