In de etalage

Blijvend in prijs verlaagd!


De wereld van de stroopwafel, het beroemde koekje waaraan je blijft plakken!

The wonderful world of the stroopwafel, the famous Dutch cookie that sticks!

Van € 17,95 / € 22,50 voor slechts € 12,50!
Auteurs:
Lineke Eerdmans,
Ulrike Schmidt

Herroepingsrecht en retournering nieuwe artikelen
Op producten geldt een zichttermijn van veertien werkdagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
a bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer retourneren/verzenden naar:
Uitgeverij Lineke Eerdmans
O.v.v. Herroeping
Keverdijk 55
1411 SK Naarden

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) door Uitgeverij Lineke Eerdmans terugbetaald aan de koper binnen 30 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.
Een terugboeking vindt plaats binnen 14 werkdagen nadat de goederen retour zijn ontvangen, of aantoonbaar is gemaakt dat de goederen zijn teruggezonden.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen
-    eBooks en luisterboeken: een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart.
-    Gepersonificeerde boeken: een boek wat op aangeven van de consument is samengesteld (bv een Baantjer waarin u de hoofdrol speelt).